مریم شایق - وکیل رسمی دادگستری یزد
وکالت دعاوی ملکی - وکیل مریم شایق

در دپارتمان دعاوی ملکی بر حسب تجربه و سوابق سالیان سعی نموده ایم در ارائه مشاوره حقوقی ملکی ، انجام امور وکالت دعاوی ملکی ، تنظیم انواع قراردادهای فروش ، صلح و امثالهم قدمی هرچند کوچک در ارائه خدمات حقوقی تخصصی برداریم.

مریم شایق - وکیل رسمی دادگستری یزد
وکالت دعاوی حقوقی - وکیل مریم شایق

دپارتمان حقوقی « مریم شایق » با بهره گیری دانش و تجربه خود در عرصه های مختلف حقوقی و قضایی و پروسه های دادرسی ، رهگشای شما عزیزان در دعاوی غیرکیفری ( دعاوی حقوقی ) میباشد.

مریم شایق - وکیل رسمی دادگستری یزد
وکالت دعاوی کیفری - وکیل مریم شایق

تیم حقوقی « مریم شایق » افتخار دارد با فعالیت متمادی و مستمر در ارئه خدمات حقوقی شامل مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی کیفری ، پاسخگوی نیازمندی ها ی حقوقی و قضایی هموطنان عزیز باشد.